Content Marketing Nedir?

content-marketing-nedir-featured

Content marketing yani içerik pazarlama, markanızın değerini artırmak ve potansiyel müşterilerinize ulaşmak adına oluşturduğunuz ve müşterilerinizle paylaştığınız içeriğin her türlüsünü kapsayan bir çatı terimidir diyebiliriz. Bu çatı yaklaşımıyla, oluşturduğunuz her içeriği senkronize olarak bir strateji üzerine kullanırsınız. Geleneksel pazarlama metodlarının sadece bilinirliği artırma ve satış yapma odaklı anlayışından farklı olarak, content marketing ile kullanıcılara hayatlarını kolaylaştıracak katma değerli içerik sunulur. Bu şekilde kullanıcıya direkt bir şeyler satmak yerine, onların sizin ürün veya hizmetinize neden ihtiyaç duyacaklarını daha rahat aktarabilir ve daha yüksek geridönüşlerle daha yüksek marka değeri sağlayabilirsiniz. (bkz. Wikipedia content_marketing)

“Neleri content marketing’e örnek olarak verebiliriz?” diye sorduğumuzda; dinlediğimiz, okuduğumuz, izlediğimiz herhangi bir şeyi içerik pazarlamasına dahil edebiliriz. Bu; bir blog yazısı, bir dergideki makale, bilgi verici bir video, gazetenin vurgulu haber spotu veya bir lokantanın ilginç menüsü bile olabilir. Herhangi bir başka içerikten farkı, sizinle marka arasında bağ kurmaya çalışıyor ve kullanılan diğer content marketing unsurlarıyla senkronize çalışıyor oluşudur.

İçerik pazarlamasının en önemli özelliği, müşteri ve marka arasında bağ kurmasıdır. Bunu da müşteriye, müşterinin kendisiyle ilgili çok ilgi çekici ve hayatını kolaylaştıracak bilgiler vererek yapar. Bu şekildeki güçlü bağ ile, markanızsattığınız ürün/hizmet alanında güvenilen bir konuma ulaşır. Çünkü, müşteriye “bu çok güzeldir, bunu alın!” gibi altı doldurulamayan bir pazarlama tekniğinden ziyade; müşterinin ürün veya hizmeti neden alması gerektiği konusunda bilgilendirici materyaller kullanılmıştır. Bir başka deyişle, günümüz pazarlamasının gediği nokta olan “müşterine satış yapma, onunla bağ kur!” olgunluğuna erişilmiştir.

İçerik pazarlamasının bir başka önemli özelliği de, klasik pazarlamanın masaya yumruğunu vuran dili yerine hoşgörülü, tavsiye eden dilini kullanmasıdır. Bu dil tavsiye içerdiği için, daha önce ürün veya hizmeti kullanmış müşteriler hazırlanmış içeriği kendi bloglarında, çeşitli websitelerinde, dergi-gazetelerde, e-postalarda, sosyal medyada vs… kullanabilirler. Bu size organik yayılım ve ekstra müşteriler sağlar.

Temel olarak content marketing, satış yapmadan marka ve müşteri arasında iletişim kurma sanatıdır. Bu iletişim, müşteriyi satışa zorlamaz. Merak uyandırma, bilgi verme ve ve müşteriye yarar sağlama üzerine kurulmuştur. Sağladığınız kusursuz iletişim ve ihtiyaçlarını karşılama disiplininiz markanıza sadık büyük bir müşteri kitlesine dönüşecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>